Kören övar helgfria måndagar kl 19:00 - 21:15.

Vid deltagande i högmässa kl 11:00 samlas kören för övning kl 09:30. Undantag från ovanstånde meddelas särskillt.

   
  Jan - 18
7 Högmässa, Trettondag Jul
15 Körstart
  Feb - 18
4 Högmässa, Kyndelsmässodagen
13 Karneval i Missionskyrkan en tisdagskväll
  Mar - 18
4 Högmässa
30 Långfredagsgudstjänst
31 Påsknattsmässa (Påskkör)
  Apr - 18
1 Påskdagshögmässa (Påskkör)
14 Repetitionsdag 9.30-16.30 med Stiftets körer i Linköping, Fauré Requiem och A Sköld Requiem (bra om man är med på ett, helst två av dessa tre)
15 Högmässa
  Maj - 18
27 Högmässa med konfirmation + lunch rep och vårkonsert på Bjärka Säby slott 18.00
  Jun - 18
16 Prästvigningsvesper 18.00
17 Högmässa med präst- och diakonvigning
Avslutningfika/lunch?
  Aug - 18
27 Körstart
  Sep - 18
1 Repetitionsdag 9.30-16.30 med Stiftets körer i Norrköping, Fauré Requiem och A Sköld Requiem
  Okt - 18
12 En fredag samlar vi alla kyrkokörer i Linköping med omnejd, sjunger tre låtar tillsammans och sedan får varje kör 15 min var och så gör vi en körstafett där man får lyssna på varandra
27 Repetitionsdag 9.30-16.30 med Stiftets körer i Vadstena, Fauré Requiem och A Sköld Requiem
  Nov - 18
4 Fauré Requiem i Linköpings domkyrka med domkyrkans körer
17 Konsert Fauré och Sköld Requiem i Vadstena med stiftets körer
 

Sidan senast uppdaterad 2/1 2018


För innehållet på denna sida svarar styrelsen.