Kören övar helgfria måndagar kl 19:00 - 21:15.

Vid deltagande i högmässa kl 11:00 samlas kören för övning kl 09:30. Undantag från ovanstånde meddelas särskillt.

   
  Aug - 17
28 Körstart
  Sep - 17
17 Högmässa, 11:00, 14 e Trefaldighet
B Chilcott: God So Loved the World, R Carlshamre: Jubilate Deo, Psaltarpsalm U Samuelsson: Kom låt oss jubla till Herrens är, A Guozes: Amen
23 Stämrep i domkyrkans församlingshem
9.30-11.30 Sopraner och altar
12.45-14.45 Tenorer och Basar
  Okt - 17
21 Orkester- och körrep, 10-12
22 Högmässa, 11:00
Genrep Bach, 15:30
Konsert Bach, Luthersk mässa, 18:00
23 Lediga
25 Körrep med Sandström i Tomaskyrkan, 18:30
30 Lediga
  Nov - 17
2 Kör- och orkesterrep i domkyrkan, 18:45-21:30
J Sandström Requiem, G Fauré Hur ljuvlig är din boning, B Chilcott God so loved the world
5 Rep Sandström 14:45-17:00
J Sandström Requiem mm, 18:00
Eftersits i Gamla Domprostgården
  Dec - 17
3 Högmässa, 1:a Advent
Före klockringning: Adventshymn, O Lindberg
Psaltarpsalm: Portar öppna er vida, Gregoriansk melodi
Efter tron: Wie lieblich sind dir Boten ur Paulus, F Mendelssohn
Offertoriepsalm: Gläd dig du Kristi brud, J Regnart
I nattvardsliturgin: Amen, A Guozes
Under communionen: Dotter Sion, G F Händel; Advent, O Olsson
Postludium: Hallelujakören ur Messias, G F Händel
24 Midnattsmässa "Julkören", 23:00
25 Jul, jul, strålande jul, "Julkören", 18:00
 

Sidan senast uppdaterad 25/8 2017


För innehållet på denna sida svarar styrelsen.