Kören övar helgfria måndagar kl 19:00 - 21:15.

Vid deltagande i högmässa kl 11:00 samlas kören för övning kl 09:30. Undantag från ovanstånde meddelas särskillt.

   
  Feb - 17
20 Ingen repetition!
26 Högmässa
  Mar - 17
6 Årsmöte
26 14.00-17.00 Församlingshemmet - REP ROMAN, Svenska Mässan, Alexandra tills m Tomaskören
  Apr - 17
1 18.00 - Bachkoraler i Luthersk anda
2 Högmässa
2 12.45-13.45 - Församlingskörövning, frivillig
9 18.00 - Matteuspassionen/koraler-församlingssång
14 Långfredagsgudstjänst
Du bar ditt kors, Åberg: Min Gud varför har du övergivit mig, Sisask: Stabat mater, Gouzes: Herre tänk på oss, Alinder: Agnus Dei
15 Påsknattsmässa, Påskkören
L Edlund: O natt av ljus som ej kan dö, Scheidt: Surrexit Christus + psaltarpsalm, Gouzes: Halleluja
17 Ingen repetition!
20 Församlingshemmet - REP ROMAN, Svenska Mässan, Alexandra tills m Tomaskören
24 19.00 Församlingshemmet - REP ROMAN, Svenska Mässan, Alexandra tills m Tomaskören
  Maj - 17
1 Ingen repetition!
4 19.00 - Extrarep inför körresan
6 Gripsholms slott
"Uti vårsolens glas" – kända vårsånger, slutkören ur Förklädd Gud, gregorianska antifoner och medeltida hymner
7 Strängnäs domkyrka
Procession Cantate Domino, Psaltarpsalm Broder Birger, Stanford: Jubilate Deo, Bach: Gloria
14 Linköpings gosskör sjunger då det är Biskopsvisitation – alla kyrkokörer i pastoratet inbjuds att fira högmässa och sjunga fyrstämmigt från kyrkbänken. Specialagenda görs för detta.
22 Notinlämning och körfest i församlingshemmet
  Jun - 17
1 17.00 - Rep med kör och orkester
6 17.00? - Nationaldagskonsert, Roman Svenska Mässan under Alexandras ledning
 

Sidan senast uppdaterad 13/2 2017


För innehållet på denna sida svarar styrelsen.