Kören övar helgfria måndagar kl 19:00 - 21:15.

Vid deltagande i högmässa kl 11:00 samlas kören för övning kl 09:30. Undantag från ovanstånde meddelas särskilt.

   
  Jan - 19
1 11.00, Nyårsdagen / Kören Anno domini / Alla som vill och orkar!
6 11.00, Trettondag Jul, högmässa
21 19.00, Körstart, sopranernas körfika
28 19.00, Körövning, besök av sångpedagog Karin Westberg
 
Feb - 19
4 19.00, Körövning
11 19.00, Körövning, besök av sångpedagog Karin Westberg
17 11.00, Högmässa, Septuagesima i Domkyrkan
 • Adoramus te Christe (Taizé)
 • Alla Herrens vägar (Br. Birger)
 • Mästare och Herre (C Franck)
 • Amen (Gouzes)
 • Bär min vän i ljuset (R Carlshamre)
25 19.00, Körövning, besök av sångpedagog Karin Westberg
 
Mar - 19
3 17.00, Fastlagssöndagen, Musikgudstjänst i Slaka kyrka
Övning kl 15.00
Fika serveras kl 16.30
Fotografering direkt efter konserten
Ta med din egen körkåpa från Domkyrkan!
 • Adoramus te Christe (Taizé)
 • Se vi gå upp till Jerusalem (U Sandén)
 • Stark som döden är kärleken (L Åberg)
 • Bär min vän i ljuset (R Carlshamre)
 • Agnus Dei (H Alinder)
 • Mästare och Herre (C Franck)
 • Vår Fader (Gouzes)
 • Sjung till Herrens ära (E Råberg)
 • Kärlekens tid (B Andersson)
4 19.00, Körövning, altarnas körfika
20.15, Årsmöte
11 19.00, Körövning
18 19.00, Körövning
25 19.00, Körövning, tenorernas körfika
30 OBS! Angarskyrkan
10-12.15, Stämrep S+A BACH Markuspassion
13-15.15, Stämrep T+B BACH Markuspassion
31 11.00, Midfastosöndagen, Högmässa
 • Adoramus te Christe (Taizé)
 • Ge oss o Herre livets bröd (Gouzes)
 • Vishetens lov (Gouzes)
 • Kom alla och ät (Gouzes)
 • Agnus dei (Alinder)
 
Apr - 19
1 Ingen körövning - flyttad till 2 april!
2 OBS tisdag! Lokal: Missionskyrkan
8 Ingen körövning!
11 19-21.30, Orkester och körrep
13 10-12.15, Orkester och körrep
13-16.00, Orkester och solister
14 15.00, Genrep BACH Markuspassion
18.00, Konsert BACH Markuspassion
19 11.00, Långfredagsgudstjänst
 • Du bar ditt kors, koralsats
 • Psaltaren 22 (Åberg)
 • Am Karfreitag (Mendelssohn)
 • Du böjer dig mot jorden, koralsats
 • Herre tänk på oss (Gouzes)
 • Agnus dei (Alinder)
20 23.00, Påsknattsmässa med Påskkören
21 11.00, Påskdagshögmässa med Påskkören
29 Ingen körövning!
 
Maj - 19
6 17.30, Fotografering i Domkyrkan
19.00, Körövning, basarnas körfika
13 19.00, Körövning
18-19 KÖRRESA till Kivik där vi har en konsert på lördagskvällen och sjunger i högmässan på söndagen och däremellan umgås vi, skrattar, övar, pratar och äter. May Heldal och församlingen där tar emot oss med öppna armar.
20 Ingen körövning!
27 18.00, Notinsamling
27 19.00, Körövning
 
Juni - 19
3 19.00, Körövning
9 11.00, Högmässa, Pingstdagen
10 19.00, Körfest med sedvanliga avtackningar
Datum Tid Aktivitet
25/08 11.00 Högmässoupptakt OBS Samling 9.00
26/08 19.00 Körstart
14/09 10.00–13.15 Stiftskörrep i Norrköping
28/09 9.00–18.00 Egen kördag på Vårdnäs
12/10 14–17 Rep med musiker och kör – J Rutter Gloria
13/10 11.00 Högmässa
13/10 18.00 Konsert med rep från 15.30
2/11 11.00 Högmässa i Domkyrkan på Alla helgons dag
23/11 10-13 Stiftskörrep i S:t Hans kyrka
1/12 11.00 Högmässa 1 Advent
14/12 17.00 JS Bach Juloratorium i Domkyrkan, reptid meddelas senare
15/12 17.00 JS Bach Juloratorium i Hedvigs kyrka, Norrköping
24/12 23.00 Midnattsmässa
25/12 18.00 Jul, jul strålande jul
Datum Tid Aktivitet
2/2 Församlingshemmet invigs
7/6 Slottskyrkan, Stockholm
 

Sidan senast uppdaterad 25/2 2019


För innehållet på denna sida svarar styrelsen.