Kören övar helgfria måndagar kl 19:00 - 21:15.

Vid deltagande i högmässa kl 11:00 samlas kören för övning kl 09:30. Undantag från ovanstånde meddelas särskilt.

   
  Jan - 19
1 11.00, Nyårsdagen / Kören Anno domini / Alla som vill och orkar!
6 11.00, Trettondag Jul, högmässa
21 19.00, Körstart, sopranernas körfika
28 19.00, Körövning, besök av sångpedagog Karin Westberg
  Feb - 19
11 19.00, Körövning, besök av sångpedagog Karin Westberg
17 11.00, Högmässa, Septuagesima i Domkyrkan
 • Adoramus te Christe (Taizé)
 • Alla Herrens vägar (Br. Birger)
 • Mästare och Herre (C Franck)
 • Amen (Gouzes)
 • Bär min vän i ljuset (R Carlshamre)
25 19.00, Körövning, besök av sångpedagog Karin Westberg
  Mar - 19
3 17.00, Fastlagssöndagen, Musikgudstjänst i Slaka kyrka
 • Adoramus te Christe (Taizé)
 • Se vi gå upp till Jerusalem (U Sandén)
 • Stark som döden är kärleken (L Åberg)
 • Bär min vän i ljuset (R Carlshamre)
 • Agnus Dei (H Alinder)
 • Mästare och Herre (C Franck)
 • Vår Fader (Gouzes)
 • Sjung till Herrens ära (E Råberg)
 • Kärlekens tid (B Andersson)
4 19.00, Körövning, altarnas körfika
30 10-12.15, stämrep S+A JS BACH Markuspassion
13-15.15, stämrep T+B JS BACH Markuspassion
31 11.00, Högmässa
  Apr - 19
1 19.00, Körövning, tenorernas körfika
11 19-21.30, Orkester och körrep
13 10-12.15, Orkester och körrep
13-16.00, Orkester och solister
14 15.00, Genrep BACH Markuspassion
18.00, Konsert BACH Markuspassion
19 11.00, Långfredagsgudstjänst
20 23.00, Påsknattsmässa med Påskkören
21 11.00, Påskdagshögmässa med Påskkören
  Maj - 19
6 19.00, Körövning, basarnas körfika
18-19 KÖRRESA till Kivik där vi har en konsert på lördagskvällen och sjunger i högmässan på söndagen och däremellan umgås vi , skrattar, övar, pratar och äter. May Heldal och församlingen där tar emot oss med öppna armar.
9 11.00, Pingstdagen
10 19.00, Körfest med sedvanliga avtackningar
 

Sidan senast uppdaterad 30/1 2019


För innehållet på denna sida svarar styrelsen.