Kören övar helgfria måndagar kl 19:00 - 21:15.

Vid deltagande i högmässa kl 11:00 samlas kören för övning kl 09:30. Undantag från ovanstånde meddelas särskillt.

   
  Jan - 18
7 Högmässa, Trettondag Jul
15 Körstart
  Feb - 18
4 Högmässa, Kyndelsmässodagen
 • We are marching in the light of God, Trad Sydafrika
 • Mörker är brist på ljus, Margareta Melin/Jonas Nyström
 • Gud är ljus och inget mörker finns i honom, L Åberg (Psaltarpsalm)
 • Nunc dimittis – Symeons lovsång, CV Stanford
 • Mästare och Herre, C Franck
13 Karneval i Missionskyrkan en tisdagskväll
Repetition 17:00
 • Joshua fit the Battle, H Åkesson
 • Rejoice in the Lord, G Rathbone
 • Ropa till Gud, D Zschech
 • Hallelujakölr ur Messias, GF Händel
 • Jubilate Deo, F Dunn
  Mar - 18
4 Högmässa
 • Procession: Adoramus the Christe, Taize
 • Psaltarpsalm: Mina ögen se alltid till Herren, Broder Birger
 • Domine, P Machajadik
 • Kyrie ur Lutherska mässan, JS Bach
 • Nattens mörker, Taize
 • Amen, A Gouzes
5 Årsmöte
30 Långfredagsgudstjänst
 • Du bar ditt kors mel. Darmstadt
 • L Åberg Psaltaren 22
 • U Sisask Stabat mater
 • A Gouzes Herre tänk på oss + saligprisningarna
 • JS Bach/Y Eggehorn Du böjer dig mot jorden
 • H Alinder Agnus dei
31 Påsknattsmässa (Påskkör) 23:00
 • E Hovland Kristus är Sannerligen uppstånden
 • Taizé Surrexit Christus
 • Ortodox melodi Halleluja
 • A Gouzes Detta är dagen Herren gjort
 • J Bankson I Påskens glada tid
 • L Edlund O natt av ljus som ej kan dö
  Apr - 18
1 Påskdagshögmässa (Påskkör) 11:00
Färdigt häfte finns med
 • Påskcalypso
 • Detta är den dag som Herren har gjort
 • En jubeldag
 • Du lyfte min gråt mot himlen
14 Repetitionsdag 9.30-16.30 med Stiftets körer i Linköping, Fauré Requiem och A Sköld Requiem (bra om man är med på ett, helst två av dessa tre)
15 Högmässa
 • R Calshamre Jubilate Deo
 • C Palm Herren är min herde
 • A Vivaldi Laudate dominum
 • A Gouzes Amen
  Maj - 18
27 11:00 Konfirmationshögmässa med Vox, Exaudi och Happy Voice
 • M Åhström, Kom!
 • A Gouzes Psaltarpsalm, Du har visat mig livets vägar
 • K Runow, Livets gåva (några korta fyrstämmiga gospelutrop)
 • A Gouzes, Amen
 • Sköld, Veni sancte spiritu
 • D Zschech, Ropa till Gud
16:00 Bjärka Säby slott, preliminärt program
 • M Åhström, Kom!
 • Peterson-Berger, I furuskogen
 • Alfvén, Glädjens blomster
 • Folkmel, Till österland vill jag fara
 • Persson, Fånga mig vind
 • Gotländsk mel, I dag ska Martin i jorden
 • Prins Gustaf, Vårsång (Glad sås)
 • Bankson, I påskens glada tid
 • Sköld, Veni sancte spiritu
 • A Vivaldi, Laudate dominum
 • Andersson, Kärlekens tid
 • Öhrwall, I denna ljuva sommartid
 • Åhlén, Sommarpsalm
  Jun - 18
16 Prästvigningsvesper 18.00
Sopransolist Anneli Eriksson
 • R Carlshamre, Jubilate Deo
 • A Gouzes, Vesper inledning och Vår Fader (blå boken)
 • A Gouzes Psaltarpsalm, Jag jublar av fröjd
 • Chilcott, God so Loved the World
 • SV Stanford, Magnificat
17 Högmässa med präst- och diakonvigning
Domkyrkans kammarorkester och Motala motettkör
Sopransolist Anneli Eriksson
 • A Gouzes Psaltarpsalm, Jag jublar av fröjd
 • Sköld, Veni sancte spiritu
 • Greg mel, Veni sancte spiritu
 • WA Mozart, Laudate Dominum
 • A Gouzes, Amen
 • A Gouzes, Kom och ät av mitt bröd drick av vinet
 • GF Händel, Halleluja
Avslutningfika/lunch?
  Aug - 18
26 Högmässa och kick-off med lunch, 9:30-17:00
  Sep - 18
1 Repetitionsdag 9.30-16.30 med Stiftets körer i Norrköping, Fauré Requiem och A Sköld Requiem
12 Fauré-rep med Accentus och Sara M
23 Högmässa
  Okt - 18
1 Fauré-rep med Accentus och Sara M
12 KOM! Körfest i domkyrkan, 17:30-21:00
27 Repetitionsdag 9.30-16.30 med Stiftets körer i Vadstena, Fauré Requiem och A Sköld Requiem
  Nov - 18
1 Orkester och kör Fauré i domkyrkan
4 Fauré Requiem i Linköpings domkyrka med domkyrkans körer
17 Konsert Fauré och Sköld Requiem i Vadstena med stiftets körer
  Dec - 18
2 Högmässa 1 Advent
ADVENSTKONSERT med domkyrkans alla körer Lilla kören , Vox, Happy voice, Exaudi, Vox Hemanni, Mångfaldskören, Daylight, Accentus, Domkyrkokören och Kammarkören
24 Julkör Midnattsmässa
25 Jul, jul strålande jul
 

Sidan senast uppdaterad 16/6 2018


För innehållet på denna sida svarar styrelsen.