"Kör-regler"

 

     

1.

Som körmedlem förutsätts du deltar kontinuerligt i körens repetitionsarbete och i dess medverkan i gudstjänster och konserter. Närvaronorm: minst 75% under verksamhetsåret.

 

2.

Anmäl alltid förhinder att delta i repetitionen eller uppsjungning i så god tid som möjligt, i första hand till din stämfiskal.

 

3.

Som körmedlem tar du själv ansvar för att ta reda på vad som sagts och gjorts under din eventuella frånvaro och att repetera det du har missat under repetitionen.

 

4.

Du tar själv ansvar för kompletterande av eget repetitionsarbete om så krävs.

 

5.

Om du inte haft möjlighet att delta vid flera repetitionstillfällen inför ett framträdande, diskutera med dirigenten beträffande din medverkan i framträdandet.

 

6.

Inför ett framträdande gäller i princip obligatoriskt deltagande i generalrepetition.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan senast uppdaterad 9/1-01

 

 


För innehållet på denna sida svarar Styrelsen, och för utformningen svarar webmaster.