Kören

 

 

 

 

 

 

 

 

Linköpings Domkyrkokör är en blandad kör med ett 50-tal korister i alla åldrar. Körens främsta uppgift är att berika gudstjänsterna i Linköpings Domkyrka.

Den 125-åriga kören vilar på en grund av god tradition. Detta i kombination med en ambition till förnyelse passar det goda gudstjänstklimatet i Linköpings Domkyrka väl.

Kören medverkar i mässan ca en gång i månaden, vid vesper någon gång per år och i ett större verk ett par gånger om året. Vid större verk och vid de stora helgerna har kören ett samarbete med övriga körer i Domkyrkan och Domkyrkans kammarorkester. Repertoaren är omväxlande. Kören sjunger allt från gregorianik till mångstämmiga verk. Bland verken finns de medeltida mästarna, psaltarpsalmer, några av barockens och wienklassicismens stora verk samt nutida musik.

Kören repeterar varje måndagskväll kl 19.00-21.15 i det intilliggande församlingshemmet. Repetitionerna sker i ett glädjefyllt och inspirerande samarbete mellan dirigent och kör.

Körens gemenskap stärks under kördagar och vid festliga tillfällen. Sammanhållningen gynnas också av körens årliga resor och utflykter.

Körens program finns under fliken kalendarium.

Är du intresserad av att sjunga i kören, kontakta körens dirigent Marie-Louise Beckman, e-post marie-louise.beckman@svenskakyrkan.se.

 

 

 

 

 

 

 

 


För innehållet på denna sida svarar Styrelsen.